Çağrı Fm - 99.0
BOTAN FM CANLI YAYIN
Şuan BOTAN FM'de

KURAN MEALLİ

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
07:00   MAİDETÜR-RAHMAN
08:00   HAYIRLI SABAHLAR
09:00   İLAHİ-EZGİ-ŞİİR-MESAJ
10:00   NURDAN KALBE
11:00   AYDINLIĞA DOĞRU
12:00   İLAHİ-EZGİ-ŞİİR-MESAJ
13:00   13 HABER
14:00   MEVLÜDÜ ŞERİF
15:00   İLAHİ-EZGİ-ŞİİR-MESAJ
15:30   KURAN MEALLİ
16:00   AYDINLIĞA DOĞRU T.
17:00   AQÎDA ÎSLAMÊ
18:00   KURAN MEALLİ
19:00   ANA HABER
20:00   İLAHİ-EZGİ-ŞİİR-MESAJ
21:00   MEVLÜDÜ ŞERİF
22:00   AQÎDA ÎSLAMÊ(kürtçe) T.
23:00   ANA HABER T.
00:00   KURAN ZİYAFETİ
01:00   KURAN ZİYAFETİ
02:00   KURAN ZİYAFETİ
03:00   KURAN ZİYAFETİ
04:00   KURAN ZİYAFETİ
05:00   KURAN ZİYAFETİ
06:00   KURAN ZİYAFETİ
Ayet-i Kerime

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah a karşı gelmekten sakınasınız.
(Bakara - 21)

Hadis-i Şerif

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!

Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti." [Buhari, Nikah 111]

Siirt Hava Durumu
SIIRT
Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme
Kürtler ve Kürt meselesi, uzunca bir dönemdir gündemin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır. Kürtlerin kökeni, dili ve yaşadıkları coğrafya, bulundukları ülkelerdeki nüfus yoğunluğu ve demografik yapısı, siyasi eğilimleri ve kültürel özellikleri üzerine bilimsel nitelikli çalışmalar yapılmaktadır. Kürt meselesinin ne olduğu, hangi nedenlerden dolayı ortaya çıktığı ve nasıl çözülebileceğine dair ise, çeşitli çevreler tarafından yoğun tartışmalar yürütülmektedir.
Kürtlere ve Kürt meselesine dair verimli bir araştırma ve tartışma zemini bulunmasına karşın, Kürtlerin yazılı kaynaklara dayanan tarihinden günümüze nasıl bir sosyal değişme sürecine maruz kaldıkları hususu ise yeterince gündem olmamaktadır. Bilhassa Türkiye Kürtlerindeki sosyal değişme olgusu üzerine, ne üniversitelerin araştırma birimleri ne de bağımsız düşünce merkezleri aydınlatıcı ve doyurucu üretimler yapmamaktadır.
Türkiye Kürtlerinde sosyal değişmenin niteliğine ve yönüne dair birbirinden farklı kanaatler bildirilmektedir. Söz konusu kanaatler, bilimsel saha çalışmalarına dayanmamakta; dolayısıyla ideolojik tutumların gölgesinde kalmakta ya da tahminlerden öteye geçememektedir. Bir kesim, Türkiye Kürtlerinin dinî hassasiyetlerini muhafaza ettiğini ya da daha fazla dindarlaşma eğiliminde olduğunu iddia ederken; diğer bir kesim, Türkiye Kürtlerinin tarihsel süreç içerisinde modernizme direndiğini fakat özellikle son 40 yıllık süreçte sekülerleşme eğiliminde olduğunu ve Kürtlerin toplumsal yapısında dinin etkisinin azaldığını ileri sürmektedir.
Merkezimiz, Türkiye Kürtlerinin sosyal gerçekliğine yönelik yeterli düzeyde araştırma yapılmamasından hareketle, “1990’lı Yıllarda Türkiye’nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri” (Aralık 2015) ve “Kürtleri Laikleştirme Çabaları” (Nisan 2016) gibi çeşitli rapor çalışmaları yayınlamıştı. Bu raporumuzda ise, Türkiye Kürtlerinde görülen sosyal değişmeleri mercek altına almaya; yaptığımız saha çalışması aracılığıyla Türkiye Kürtlerindeki sosyal değişme olgusunu, “Türkiye Kürtlerinin bakış açısından”, dolayısıyla “içeriden” tespit etmeye çalıştık. Kuşkusuz, hayatın genel akışı içerisinde devam edegelen bir süreç olan sosyal değişmeyi, bütün boyutlarıyla tespit etmenin zorlukları bulunmaktadır. Söz konusu zorluklar, saha çalışmasında katılımcıların verdikleri cevaplar yoluyla aşılmaya çalışılmıştır. Raporumuz, Türkiye Kürtlerinin tarihsel süreçten günümüze yaşadıkları sosyal değişmeleri anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik bir katkı niteliğindedir.
Yazının Devamı İçin Tıklayınız!...

776 kere okundu.
Diğer Makaleler